Tréningy

Utorok

Miesto: Ihrisko Senec - Pezinská

Čas: 15:30 - 17:30

Typ: Kondičný a potom aj hra

Štvrtok

Miesto: Ihrisko Senec - Pezinská

Čas:15:30 - 17:30

Typ: Technika a zavedenie do hry

Sobota a Nedela

Miesto: Ihrisko Senec - Pezinská

Čas: Vždy sa dopredu dohodneme

Typ: Nahrávky a zavedenie do hry